Testområder

Testområder

Våre ingeniører og forskere finner de ideelle tekniske løsningene i samråd med behovene til både kunder og partnere - både innen utvikling, forskning og produksjon.

Vår kunnskap

Hovedkontorene våre i Wolfratshausen driver med meget omfattende forskning og testing. Produktenes yteevne og egenskaper blir kontinuerlig testet ute i felt. Vi utfører kjapt pre-tester og integrerer resultatene i egen forskning og utvikling. For våre kunder betyr dette:

 • Stor fleksibilitet og kort utviklingstid
 • Testmetoder som er spesialtilpasset forskning og utvikling
 • Foreløpig felttesting av produktutvikling og konstant ivaretakelse av produktegenskaper.

Kjemisk-fysiske og analytiske testlaber

 • Termogravimetrisk analyse
 • Gasskromatografi
 • Høyytelse væskekromotografi
 • Spraymønsteranalyse og måling av partikkelfordeling
 • Måling av infrarødt spektrum ifølge DIN 51451
 • Måling av kinematisk viskositet ifølge DIN 53019-1
 • Måling av dynamisk viskositet ifølge DIN EN ISO 3104
 • Måling av viskose-/temperaturegenskap ifølge DIN 51563
 • Måling av tetthet ifølge DIN 51757
 • Måling av flammepunkt ifølge DIN EN ISO 2592 og DIN 51755
 • Måling av kjeglepenetrasjon ifølge DIN ISO 2137
 • Måling av slippunkt ifølge DIN ISO 2176
 • Måling av oljeseparasjon ifølge DIN 51817
 • Måling av opplagt dynamisk viskositet ifølge DIN 51810-1
 • Måling av frastøtingspunkt ifølge DIN 51810-2
 • Måling av syreverdi ifølge ASTM D 664
 • Måling av basenummer ifølge ISO 3771
 • Måling av forsåpningsnummer ifølge DIN 51599-1
 • Måling av aske ifølge DIN EN ISO 6245
 • Måling av sulfatert aske ifølge DIN EN ISO 6245
 • Måling av kobberkorrosjon ifølge DIN EN ISO 6270-2
 • Kondensering - miljøendring ifølge DIN EN ISO 6270-2
 • Saltspraytest i følge DIN EN ISO 9227
 • Måling av pH-verdi ifølge DIN 19268
 • Måling av refraktiv indeks i følge DIN 51423
 • Måling av overflatespenning
 • Måling av elektrisk konduktivitet i følge DIN EN 27888
 • Måling av spesifikk elektrisk motstand av konstante smøremidler
 • Keyence-mikroskopi
 • Tverrskjæringsstest ifølge DIN EN ISO 2409
 • Fastslåing av finsliping ifølge DIN EN ISO 1524

Mekanisk-dynamiske testlaber

 • FE9-Rolling Bearing Test Rig i følge DIN 51819
 • EMCOR-test ifølge DIN 51802
 • SRV-test ifølge DIN 51834
 • Rulle-/stabilitetstest i følge ASTM D 1831
 • Fireballtest ifølge DIN 51350
 • Brugger-test ifølge DIN 51347
 • Pressformtest