Microflex produkt blir fylt på tanken på en bil

Få kvalitet på tanken med MicroFlex servicepakker

Tunap servicepakker vedlikeholder motoren

Microflex på tanken

Hvorfor bruke drivstofftilsetning?

Drivstoffkvaliteten de siste årene har blitt dårligere på grunn av at bioandelen i drivstoffet har økt. Bioinnholdet i drivstoffet forurenser motoren din, og gjør at den presterer dårligere.

Hvorfor er drivstofftilsetning bra?


"Uønskede avleiringer kan bygge segopp i bilens motor over tid, noe sompåvirker bilens ytelse.”

- SHELL

"Moderne motorer er ofte kompakte og må tåle høye temperaturer, høye omdreininger og påkjenninger. Konsekvensene blir: økende energitap over tid og tap av motoreffekt."

- ESSO

Andre grunner for bruk av drivstofftilsetninger

 • Kjøremønsteret har endret seg, de fleste nye biler har start og stoppfunksjon og bilene står mer i kø.
 • Lange vedlikeholds intervaller påmoderne biler.
 • Motorvolumet på moderne biler har minsket, samtidig yter de mer.
 • Variasjoner i klimatiske forhold.

Våre servicepakker:

grunnleggende servicepakke
Tannpuss = service og vedlikehold
Akkurat som at du vedlikeholder tennene dine med daglig tannpuss og munnhygiene for å forbygge hull, bruker vi TUNAP sine produkter for å forbygge kostbare reparasjoner senere.
Servicepakke pluss
Årlige tannlegetime = rutinekontroll og sjekk
For kjøretøy som ikke har fått forebyggende behandling tidligere er det å anbefale servicepakke +, på samme måte som du drar til tannlegen for rens en gang i året.
Hovedservice
Nødvendig behandling = hovedservice
Har du hull i tennene må du ha tannlegebehandling, på lik linje med at når du har motorfeil på bilen din så må du på verksted.
microflex på tanken

Grunnleggende service

Dette er den grunnleggende servicepakken, og gir deg optimal forbrenning av drivstoffet på bilen. Det vil si: høy drivstoffeffektivitet og lavt utslipp.

MED TUNAP’S SERVICEPAKKE RENGJØRES INJEKTORENE:

 • Man forebygger skader forårsaket av bio disesel / bio ethanolen som er i drivstoffet.
 • Man tilfører en beskyttelsehinne for å forebygge forurensning av tank og drivstofflinje.
 • Injektorene renses og man fjerner avleiringer
 • Reduserer drivstoff forbruket og reduserer utslipp
speedometer

Servicepakke pluss

HVORFOR BØR JEG BRUKE MOTOR RENS?

Når oljen din er skiftet, er opptil 15% av den gamle oljen igjen inne i motoren. Oljeslam og smusspartikler som blir værende i motoren når den gamle oljen er tappet av, forurenser den nye oljen. Den eneste måten og få fjernet dette på er å bruke et motorolje-skyllemiddel.

Dette sikrer at motoren går på ny ren olje, og dampen fra veivhusventilasjonen blir langt renere, noe som reduserer forurensningen av alle komponentene i motoren. Oljen vil vare lengre og yte bedre

 • Større drivstoffeffektivitet
 • Løser smuss og slam
 • Beskytter motoren mot slitasje og blokkering av oljekanaler
 • Reduserer risikoen for karbonbygging opp i motoren
nærbilde av motor

Hovedservice

TUNAP’s hovedservice er et godt alternativ til å forebygge dyre fremtidige reperasjoner uten å gå på kompromiss med kvalitet.

Med denne servicen utfører vi:

 • Rens av drivstofflinje
 • Forebygging/beskyttelse av drivstofflinje videre
 • Rens og beskyttelse av motor og optimalisere fremtidig oljekvalitet.
 • Reduksjon av utslipp CO2 og NOx.

Tunap og humble brush

Når du bestiller en TUNAP service, så får du også med en Humble Brush på kjøpet. Vi er opptatte av å ta vare på miljøet, og er derfor stolt av å samarbeide med Humble Brush.