Personvernerklæring og samtykke til bruk av data hos TUNAP

Personvern handler om tiltro og det er viktig for oss at du kan stole på oss. Vi respekterer ditt personvern. Vi er forpliktet til å beskytte og samle inn, behandle og bruke dine personlige opplysninger utelukkende i samsvar med lovbestemmelser. For å gjøre det trygt for deg å besøke nettstedet vårt overholder vi nøye alle gjeldende lovbestemmelser ved behandling av dine personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker data.

Du kan skrive ut eller lagre dette dokumentet på datamaskinen ved å bruke utskriftsfunksjonen i nettleseren.

Ved å godta følgende personvernerklæring samtykker du i at TUPAP samler inn, behandler og bruker dine personlige opplysninger i samsvar med alle lover om databeskyttelse og følgende forskrifter.

1 Kontoransvar

Kontoransvaret for innsamling, behandling og bruk av dine personlige opplysninger som definert i den tyske databeskyttelsesloven, er

  • TUNAP GmbH & Co. KG, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen, Germany;
  • TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen, Germany;
  • TUNAP Industrie Chemie Verwaltungs GmbH, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen, Germany;
  • TUNAP Sports GmbH, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen, Germany.

Hvis du vil trekke tilbake ditt samtykke til innsamling, behandling eller bruk av opplysningene dine i samsvar med disse beskyttelsesbestemmelsene, ber vi deg sende denne tilbakekallelsen via e-post, faks eller brev til følgende kontaktadresse:

TUNAP Group, Data Protection Officer, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen, Germany.

Register for behandling av informasjon

2 Innsamling, behandling og bruk av personlige opplysninger

2.1 Personlige opplysninger

Personlige opplysninger regnes som detaljer knyttet til de materielle eller personlige forholdene knyttet til en bestemt enkeltperson. Slike detaljer omfatter navn, kundenummer, telefonnummer og adresse samt alle kontodata du kommuniserer til oss ved registrering og åpning av kundekontoen din. Statistiske data, for eksempel data vi samler inn fra besøk på vår nettsted, kan ikke knyttes direkte til din person. Slike statistiske data omfatter for eksempel detaljer om sider som er særlig populære, eller antall brukere som besøker bestemte sider på vårt nettsted.

2.2 Kundekonto

For hver kunde som registrerer seg riktig hos oss, setter vi opp passordbeskyttet, direkte tilgang til hans/hennes dataposter (kundekonto) som lagres av oss. Du forplikter deg til å behandle de personlige tilgangsdataene med strengeste konfidensialitet og til ikke å gjøre dem tilgjengelige for uautoriserte tredjeparter. Vi kan ikke ta ansvar for misbruk av passord med mindre vi selv er ansvarlige for det aktuelle misbruket.

2.3 Innsamling, behandling og bruk av personlige opplysninger

Databeskyttelse er svært viktig for oss. Vi overholder derfor nøye lovbestemmelsene fastsatt i den tyske databeskyttelsesloven og Telemedia Act ved innsamling, behandling og bruk av dine personlige opplysninger. Vi samler inn, lagrer og behandler opplysningene dine for den samlede håndteringen av kjøpet ditt, herunder eventuelle etterfølgende garantier, for levering av våre tjenester, teknisk administrasjon og våre egne markedsføringsformål. Dine personlige opplysninger videresendes eller overføres på andre måter bare til tredjeparter hvis dette er nødvendig i forbindelse med kontraktsbehandling eller regnskap, eller er godkjent av deg på forhånd. Som en del av ordrebehandlingen gis for eksempel tjenesteleverandørene som brukes av oss til dette formålet (så som speditører, logistikkspesialister, banker), de nødvendige dataene for bestilling og ordrebehandling. Dataene som videresendes, kan bare brukes av våre tjenesteleverandører til å oppfylle sine forpliktelser. Ingen annen bruk av opplysningene er tillatt, og ingen slik bruk gjøres av noen av våre utvalgte tjenesteleverandører.

I den grad du har gjort personlige opplysninger tilgjengelige for oss, bruker vi disse utelukkende for teknisk administrasjon av våre nettsteder og for å oppfylle dine ønsker og behov i forbindelse med kontrakten inngått med deg, eller for å svare på dine henvendelser.

Det skjer ingen videresending, salg eller overføring av dine personlige opplysninger til tredjeparter med mindre dette er nødvendig av kontraktsmessige hensyn. Når produkter bestilles, kan det for eksempel være nødvendig å videresende adressen din og ordredataene til våre leverandører, eller dette kan være nødvendig for regnskapsformål. Det skjer ingen overføring av dine opplysninger ut over dette med mindre du har samtykket til det på forhånd.

Dine personlige opplysninger blir slettet så lenge dette ikke strider mot eventuelle lovbestemte forpliktelser til å beholde data og du har hevdet et krav om sletting, hvis dataene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet for lagring av dataene, eller hvis lagring av dataene ikke er tillatt i henhold til andre lovbestemmelser.

Jeg gir herved mitt samtykke til at TUNAP behandler og bruker mine personlige opplysninger for å sette opp, utføre og håndtere mitt kontraktsmessige forhold med TUNAP.

2.4 Bruk av dataene dine for reklameformål

I tillegg til å behandle opplysningene dine for å håndtere kjøp fra TUNAP, bruker vi også opplysningene til å kommunisere med deg om ordrene dine, til bestemte produkter eller markedsføringskampanjer, og til å sende deg produkt- og tjenesteanbefalinger som kan være av interesse for deg. I tillegg bruker vi disse dataene til å informere deg via post om slike produkter og tjenester som kan være av interesse for deg.

eg gir herved mitt samtykke til at TUNAP behandler og bruker mine personlige opplysninger for egne markedsføringsformål ved å sende meg markedsføringsinformasjon via e-post og post.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å bruke dine personlige opplysninger for reklameformål uten å pådra deg andre kostnader enn kostnader for overføringsformål i samsvar med gjeldende grunnsatser. Det er tilstrekkelig å varsle om dette i tekstform (f.eks. e-post, faks og brev).

3 Informasjonskapsler (cookies)

Du må godta informasjonskapsler for å kunne bruke nettstedet vårt.

3.1 Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler og flash-informasjonskapsler er små filer som lagres på datalagringsmediet ditt. De lagrer bestemte innstillinger og data for utvekslingsformål med systemet vårt via nettleseren din. Det finnes to ulike typer informasjonskapsler, såkalte øktinformasjonskapsler som slettes så snart du lukker nettleseren, og midlertidige/permanente informasjonskapsler som lagres på datalagringsmediet ditt en lengre periode eller uendelig. Lagring av informasjonskapsler hjelper oss å utforme nettstedet vårt og tilbudene våre og gjør det lettere for deg å bruke dem. Bestemte oppføringer fra deg lagres for eksempel slik at du ikke trenger gjenta dem konstant.

3.2 Hvilke informasjonskapsler bruker TUNAP?

De fleste informasjonskapslene som brukes av oss, slettes automatisk fra harddisken din etter at nettleserøkten er avsluttet (derav navnet øktinformasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler er for eksempel nødvendige for å tilby deg handlekurvfunksjonen på tvers av nettsteder. Vi bruker også informasjonskapsler som beholdes på harddisken din. Neste gang du besøker nettstedet vårt, gjenkjennes automatisk ditt tidligere besøk sammen med oppføringene og innstillingene du foretrekker. Disse midlertidige informasjonskapslene og de permanente (fra 1 måned til 10 år) lagres på harddisken og slettes automatisk etter angitt tid. Disse informasjonskapslene brukes hovedsakelig for å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert. Takket være disse filene er det for eksempel mulig for deg å bli vist i nettstedinformasjonen som er spesielt tilpasset til interessene dine. Den eneste formålet med disse informasjonskapslene er å tilpasse tilbudet vårt etter kundenes behov på en optimal måte, og gjøre surfing på nettstedet vårt så praktisk som mulig.

3.3 Hvilke data lagres i informasjonskapslene?

Ingen personlige data lagres i informasjonskapslene som brukes av TUNAP. Informasjonskapslene som brukes av oss, kan derfor ikke identifisere noen bestemte personer, og følgelig heller ikke deg. Etter at informasjonskapselen er aktivert, tildeles den et identifikasjonsnummer. Dine personlige opplysninger kan ikke tilskrives dette identifikasjonsnummeret på noe tidspunkt. Navnet ditt, IP-adressen din eller lignende data som kan identifisere deg, brukes ikke på noe tidspunkt. Vi bruker informasjonskapselteknologi utelukkende til å oppnå anonymisert informasjon, for eksempel om sidene på vårt nettsted som ble besøkt, produktene som ble vist, osv.

4 Loggfiler

Når TUNAP-nettsteder besøkes, overføres bruksdata via den aktuelle Internett-nettleseren og lagres i protokollfiler, såkalte serverloggfiler. Datapostene som lagres på denne måten, inneholder følgende data: dato og klokkeslett for tilgang, navn på det besøkte området, IP-adresse, URL-adresse for referanseområde (opprinnelig URL-adresse som du brukte til å besøke TUNAP-nettstedet), det overførte datavolumet, og produkt- og versjonsinformasjon for nettleseren som brukes.

Med mindre det kreves i henhold til aktuell lovgivning, slettes eller anonymiseres IP-adressene til brukerne etter endt bruk. Anonymiserte IP-adresser endres i den grad at individuelle detaljer om personlige eller materielle forhold ikke lenger kan tilskrives en bestemt person, eller en slik identifisering vil kreve uforholdsmessig mye tid og ressurser.

Disse datapostene evalueres av oss i anonymisert form slik at vi kan forbedre tilbudet og TUNAP-nettstedet vårt ytterligere ved å gjøre dem mer brukervennlige, oppdage og korrigere feil raskere og kontrollere serverkapasiteter. Dette gjør det for eksempel mulig for oss å identifisere tidspunktene når bruk av TUNAP-nettstedet er særlig populært, slik at vi kan gjøre det relevante datavolumet tilgjengelig og garantere at brukernes handleopplevelse er så rask og enkel som mulig. Analyse av protokollfilene gjør oss også i stand til raskere å identifisere og korrigere eventuelle feil på TUNAP-nettstedet.

Jeg gir herved mitt samtykke til at TUNAP kan evaluere og analysere dataene som lagres i såkalte protokollfiler, for å optimalisere TUNAP-nettstedet og bruken av det.

5 Google Analytics

Vi bruker sporingsteknologi for å kunne forbedre og optimalisere tilbudet vårt på kontinuerlig basis. Til dette formålet bruker vi tjenestene som leveres via Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler («cookies»), som er tekstfiler som lagres på datamaskinen og gjør det mulig å analysere nettstedbruken. Informasjonen som informasjonskapselen samler inn om bruken din av nettstedet, sendes vanligvis til en Google-server i USA, der den blir lagret. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil IP-adressen din være forkortet på forhånd av Google innenfor medlemsstatene i Den europeiske union og i andre land som har undertegnet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i helt spesielle tilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli overført til en server drevet av Google i USA, der den blir forkortet. Google vil bruke denne informasjonen på vegne av nettstedoperatøren for å analysere bruken din av nettstedet, samenfatte og lage rapporter om aktivitet på nettstedet og tilby andre tjenester knyttet til bruk av nettsteder og Internett. IP-adressen som samles inn av Google Analytics, vil ikke være knyttet til andre data som Google har. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene dine i nettleseren. Dersom du velger å gjøre dette, kan det være at du dessverre ikke vil kunne ta i bruk alle funksjonene på nettstedet. Du kan også forhindre at bruksdataene for nettstedene samlet inn av informasjonskapsler (inkludert din IP-adresse) blir lagret og behandlet av Google ved å laste ned og installere nettleserpluggen tilgjengelig via denne linken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6 Google Remarketing

Nettstedene våre bruker også Google Remarketing som kan vise det annonser basert på hvilke deler av nettstedene våre du har besøkt, ved å plassere en informasjonskapsel i nettleseren din. Denne informasjonskapselen identifiserer deg ikke på noen måte, og gir heller ikke tilgang til datamaskinen eller mobilenheten din. Du kan når som helst forhindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene dine i nettleseren. Instruksjonene for å fjerne informasjonskapsler fra datamaskinen eller mobilenheten din, avhenger av operativsystemet og nettleseren du bruker. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket til bruk av informasjonskapsler på nettstedene våre, kan det føre til at du ikke kan bruke alle funksjonene fullt ut. Hvis du ikke vil ha personlig tilpassede annonser på Googles innholdsnettverk, kan du gå til Googles Ads Preferences Manager. Du kan også forhindre at bruksdataene for nettstedene samlet inn av informasjonskapsler (inkludert din IP-adresse) blir lagret og behandlet av Google ved å laste ned og installere nettleserpluggen tilgjengelig via denne linken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

7 Adobe Typekit

Nettstedet vårt bruker Adobe Typekit. Typekit er en tjeneste fra Adobe Systems Software Ireland Ltd. («Adobe») som gir oss tilgang til Adobes bibliotek med skrifter. For at skriftene vi bruker, skal være synlige for deg må nettleseren din koble til en server fra Adobe USA og laste ned den ønskede skriften i hvert tilfelle. Adobe henter informasjonen om at nettstedet vårt er besøkt, ved hjelp av IP-adressen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om Adobe Typekit, kan du se Adobes retningslinjer for personvern her:http://www.adobe.com/privacy/typekit.html

8 Automatisk avlogging / tidsovervåking

For å logge av nettbutikken vår på riktig måte må du til enhver tid velge «Logoff»-knappen (Logg av). Du finner denne knappen ved å klikke på «My TUNAP» i hovednavigasjonen. Skulle du glemme å gjøre det, logges du av sikkerhetsårsaker automatisk av etter 90 minutters inaktivitet. Dette er ikke en feil, men er utelukkende ment å beskytte opplysningene dine.

9 Informasjonsrettigheter for den berørte personen

I samsvar med bestemmelsene fastsatt i den tyske databeskyttelsesloven, inkluderer rettighetene til kundene våre retten til gratis informasjon om dataene som er lagret om dem, samt retten til å få dataene korrigert, blokkert eller slettet.

Vi tar beskyttelse av dine personlige opplysninger veldig alvorlig. For å sikre at dine personlige opplysninger ikke videresendes til tredjeparter, ber vi deg informere oss om dette via e-post eller post, sammen med kundenummer og personopplysninger til:

TUNAP Group, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen, Germany.