Hånd som holder et kompass med fjell i bakgrunnen

Kjemikal overensstemmelse

Dine fordeler av våre høye krav

Du kjøper ikke bare et produkt fra TUNAP – du har også fordeler av at vi oppfyller de juridiske forpliktelsene vi har forbundet oss til.

Toleranse mot sikkerhet, miljø og helse hører til selskapets viktigste mål.

Våre spesialister gir deg gjerne råd og hjelp med alle produktområder

  • Håndtering av farlige stoffer
  • Håndtering av farlig vare
  • Oppretting av sikkerhetsdatablad på ulike språk
  • Tollklassifisering
  • REACH Management
  • GHS Management
  • Sjekk markedsføringsmulighet
  • Oppretting av produktinformasjonsfiler, også sikkerhetsvurderinger
  • Opplæring/kurs
  • Meldinger til giftkontrollsenter og til EUs kosmetikkregister (CPNP)
Giftkontrollsenter

Giftinformasjon

Du når giftinformasjon i Norge (døgnåpent) som vi samarbeider med, på telefon:

22 5913 00

www.helsenorge.no/Giftinformasjon