Office Work

Compliance & Konsernets rapporteringssystem 

Compliance

TUNAP er sterkt forpliktet til Corporate Governance (vikrsomhetsledelse) og Corporate Compliance (virksomhetens samsvar) både på lokalt og globalt nivå.

Disse prinsippene omfatter ikke bare å overholde alle gjeldende lover og regler, men også den rette tankegangen til de ansatte som utgjør en integrert del av TUNAP-gruppens vedvarende bedriftssuksess.

Det er vårt mål å fremme denne tankegangen. Samtidig innebærer dette at våre ansatte følger nøye alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover og regler. For å gjøre disse prinsippene mer åpent for våre ansatte, samt våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, har vi utviklet praktiske regler for god forretnings-skikk på grunnlag av våre verdier, som er oppsummert i TUNAP-gruppens regelverk.

Reporting Hotline Speak Up

Vi er forpliktet til å behandle hverandre, sammen med våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere med integritet. Undersøkelser har vist at rapporter mottatt fra tredjepart ofte har bidratt til å løse saker av økonomisk kriminalitet. På grunnlag av dette har vi laget et system som gjør det mulig for både TUNAP-gruppens ansatte og en tredjepart å rapportere kriminelle handlinger og andre store brudd på overtredelse. Dette nettbaserte verktøyet kalles BKMS-systemet (forretningsovervågningssystem).

Hvis du ønsker å rapportere en hendelse ved hjelp av dette systemet, kan du gjøre det enten anonymt eller ved navn. Da vi ikke desto mindre ønsker å dyrke et miljø med åpen kommunikasjon, oppfordrer vi deg til å oppgi navnet ditt når du sender inn rapporter. Vi håndterer dine personlige opplysninger konfidensielt og tar hensyn til alle berørte parters legitime interesser.

Vennligst opprett en mail i BKMS-systemet, hvor vi kan kontakte deg. Dette er viktig hvis vi har noen oppfølgingsspørsmål, eller hvis du vil legge til ytterligere informasjon i rapporten senere. Kommunikasjon via e-post kan også holdes anonym, hvis ønskelig.

Systemet er utelukkende beregnet til å gjøre oppmerksom på mistenkelig tilfeller av økonomisk kriminalitet eller alvorlige brudd innenfor TUNAP-gruppen. Ethver misbruk av dette systemet til andre formål kan utgjøre en straffbar handling

Mange takk for din støtte!