Person retter en grønn sprayboks mot skitne bremser på en hevet bil

Rengjør bremsene dine med TUNAP

TUN Solve® - trygg og effektiv

rengjøring av bremsene uten tilsatt n-heksan.

Delerengjøring med TUN Solve® sikkerhetsteknologi

Som første konsept på markedet oppfyller TUN Solve® rengjøringsmiddelet uten n-heksan, de nye praktiske kravene som tidligere ikke har vært brukt for verkstedarbeid:

Optimal rengjøringsytelse og samtidig testet, redusert brannfare.

TUN Solve® er et resultat av intenst samarbeid mellom fagorganisasjonenes sikkerhetskomité, Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (tysk justervesen) og TUNAP. Med TUN Solve® oppfylles brannfare reduksjonen, slik det kreves i de aktuelle arbeidssikkerhetsbestemmelsene.

 • Redusert brannfare
 • Testede ingredienser
 • Minste mulige farepotensial

TUN Solve® rengjøringsteknologi for vedlikeholds-, reparasjons- og monteringsarbeid. Mindre helsebelastning fordi produktet ikke inneholder n-heksan. Mild mot naturens ressurser takket være bruken av fornybare råmaterialer. Fjerner støv, forurensninger, olje, fett, avleiringer og anti-rustbeskyttende belegg.

 • Lavere eksplosjonsterskel > 1,5 vol.prosent
 • Ikke-brennbart
 • Patentert teknologi
 • Kompatibel med plastikk
 • Inneholder ikke n-heksan og aromastoffer
 • Ingen allergifremkallende luktstoffer (som vaskemidler)
 • Ingen F+, Xi- og N-klassifisert
 • Reduserte CO2-utslipp

Bremsepleie – sammenligning

Bestselger

Professional 112 Bremsespray
Professional 113 Bremsepasta
Human Technology® 913 Bremsepasta
Professional 114 Bremser rustbeskyttelse
Professional 115 Universalrens
Human Technology® 915 Rens