Ny gyllen motorolje fylles på en bilmotor

TUNAP oljesystem

Beskyttelse mot dyre motorhavarier

Dataanimert veivaksel og stempler, med ny motorolje

Problem

Oljeslam og smusspartikler som blir værende i motoren når gammel olje tappes av, forurenser den nye oljen.

  • Ved oljeslamavleiringer
  • Ved redusert kompresjon ved stempelringene
  • Ved skramlelyder i den hydrauliske ventilløfteren

TUNAP oljesystemløsning

TUNAP Microflex®-teknologi løser smuss og slam i forbindelse med oljeskift. Det er en av TUNAPs effektive og brukervennlige oljesystemløsninger.

  • Inneholder ikke VOC (løsningsmiddel)
  • Inneholder ikke klor
  • Inneholder ikke fosfater
  • Inneholder ikke nitrater
  • Inneholder ikke tungmetaller

Fjernes automatisk sammen med den gamle oljen.

Oljesystemrengjøring – sammenligning

Bestselger

TUNAP 254 Automatkasse flush
microflex® 957 Innvendig motorrens
Professional 153 Girsystem
Professional 155 Motorsystem
Professional 156 Oljestabilisator
Professional 159 Silikonfugemasse
microflex® 955 oljesystembeskyttelse BN