Tungindustri

Robuste smøremidler for de tøffeste kravene

Tungindustri

Tungindustrien og store maskiner bruker alle applikasjoner i produksjon av jernholdige og ikke-jernholdige metaller, i tillegg til tunge maskiner som brukes til råvarene.

Dette betyr at maskiner og komponenter utsettes for både høye belastninger, trykk, varme, støv, vann og etsende materialer - og smøremidlene må stå imot for å sørge for en problemfri produksjon.

TUNAP imøtegår de strenge kravene til tungindustrien, og tilbyr høyeffektive smøremidler som er motstandsdyktige mot etsende materialer - og sørger for pålitelig og langvarig smøring.

TUNAP-produkter forbedrer maskinenes levetid og øker dermed lønnsomheten i produksjonsprosessen.