Ekstremt vannresistente smøremidler for offshoreindustrien

Ekstremt vannresistente smøremidler for offshoreindustrien

Smøremidler til offshoreindustrien

Offshore-miljøer betyr svært høye krav til smøremidler. De tekniske komponentene til offshore-utstyr er utsatt for høy belastning, ekstremvær, sterk variasjon i temperatur, vind, og vibrasjoner -samt høyt saltinnhold i luft og vann. Det trengs ofte høyeffektive smøremidler, som for eksempel kraftige fettvarianter.

TUNAP tilbyr et bredt spekter av smøremidler, rensemidler og produkter for overflatebeskyttelse som møter de høye, økologiske kravene i offshoreindustrien, samt alle relevante ingeniørnormer.

TUNAP-produktene sørger for presis spesifikasjon av løsningsmoment for demontering av skrueforbindelser i borerør, samt alle andre krevende oppgaver.