Plastindustrien

Rene smøremidler for høye temperaturer for sprøytestøping av plast

Smøremidler for plastindustrien

Det finnes mange ulike prosessvariasjoner for å få plast i den riktige og ønskede formen. Maskinene og systemene blir eksponerte for ekstreme belastninger, og må tåle hundrevis av kilonewton, samt temperaturer over 200°C.

For å sikre pålitelig drift over lengre tid, trengs nøyaktig tilpassede spesialsmøremidler - for å tilfredsstille de tribologiske kravene til spesifikke smørepunkter. Det tynne filmsmøremiddelet på utstøtningsnålen er et eksempel på dette.

TUNAP produserer et bredt spekter av separasjons- og smøremidler, rensemidler og produkter for overflatebeskyttelse som oppnår høye skuddtall ved sprøytestøping av plast.