Elektonikkindustrien

Sikrede, tribologiske løsninger for produsenter av elektroniske komponenter

Smøremidler for elektronikkindustrien

Sikkerhets- og beskyttelsesegenskaper er særlig påkrevd i elektrisk industri. De tribologiske utfordringene er ofte svært spesifikke grunnet ulike og varierte bruksområder. Først når alle detaljer er klarlagt kan man velge eller utvikle den riktige smøringen. Mange brytere og kontakter vil fort svikte uten den riktige smøringen.

TUNAP produserer et omfattende utvalg av smøremidler, rensemidler og overflatebeskyttelser, spesielt utviklet for livslang smøring under ekstreme forhold, i tillegg til maskineri og utstyr med svært høy strømføring og spenning, for eksempel SF6-strømtavler.

TUNAP-produkter står for høy pålitelighet, service og forlenging av levetiden til elektroniske komponenter, og bidrar dermed til høy konkurransedyktighet.