Kjemisk industri

Spesielle og motstandsdyktige smøremidler og vedlikeholdsprodukter for kjemisk industri.

Smøremidler for kjemisk industri

Kjemiske prosesser innebærer påvirkning fra etsende materialer, ofte kombinert med ekstremt høye temperaturer og høy belastning. Det er svært høye krav til kvalitet og renhet i produktene. Slike forhold fordrer skreddersydde smøremidler som kan oppfylle det tribologiske kravet til spesifikke smørepunkter.

TUNAP produserer et stort spekter av separasjonsmilder, smøremidler, rensemidler og overflatebehandlingsprodukter til bruk i kjemisk industri - alle utviklet for bruk i armaturer og kompressorer som tilfredsstiller bransjens spesifikke behov.

TUNAP-produktene bidrar stort til pålitelig drift av maskiner i kjemisk industri, da de er resistente mot uønskede kjemiske bindinger.