Ny tysk standard: Klimaanlegget i bilen skal renses årlig

Ny tysk standard: Klimaanlegget i bilen skal renses årlig

Vedlikehold og rengjøring av klimaanlegget i bilen er viktige tiltak for å beskytte helsen din. Likevel er det ikke gitt at dette er en del av servicen du får på bilen. Derfor har tyske VDI etablert en ny standard som skal sikre ren og sunn luft i alle bilkupéer. Standarden forventes å også innføres i Norge.

Dårlig luft gir større fare på veiene

Dårlig luft gir større fare på veiene

Klimaanlegget i bilen din skal sørge for komfortabel temperatur og et godt innemiljø i kupéen. Men, selv om det er skjult under panseret, kan også dette bli skittent, faktisk på et så høyt nivå at det kan bli helseskadelig for deg og dine passasjerer. Det er det flere grunner til:

• Filteret til klimaanlegget blir oppbrukt. Det klarer ikke lenger å holde tilbake støvpartikler, bakterier og sporer, og disse vil til slutt trenge inn i klimaanlegget.

• Det dannes kondens på varmeveksleren i klimaanleggets fordamper. Denne fukten gir de beste forutsetningene for mikrobiologisk kolonisering, og bakterier og muggsopp begynner raskt å formere seg.

Årlig rengjøring blir den nye standarden

På bakgrunn av denne informasjonen har VDI tatt for seg sammenhengen mellom helse og transportmidler, og etablert en ny standard for vedlikehold av klimaanlegg i Tyskland.

Den nye standarden sier at klimaanlegget i bil skal rengjøres årlig. Det for å sikre god helse for førere som har bil til privat bruk, og for de som har kupéen i et transportmiddel som arbeidsplass. I det større bildet skal det gjøre mobilitet og transport mindre risikofylt, og mer attraktivt og bærekraftig, og standarden er forventet å også innføres i Norge.

VDIs 4 tips for å sikre god hygiene med langvarig effekt i klimaanlegget:

1. Skifte pollenfilter regelmessig.

2. Bruke riktig filter og høy filterklasse.

3. Rengjøre filterhuset før nytt filter settes inn.

4. Hygienisk og mekanisk rengjøring av fordamperen.

Les mer om: VDIs nye standard (Hvis mulig å lenke til en nettside som sier noe om dette?)

Aircowell

Ofte merker du ikke at klimaanlegget trenger en rens før det begynner å lukte dårlig i kupéen. På dette tidspunktet kan du gå ut fra at forurensningen fra støvet, pollenet og bakteriene som har tatt bolig i og på klimaanlegget ditt, allerede har blitt helseskadelig. Det kan ikke bare gi allergiske reaksjoner og andre plager, men vi vet også at overopphetet og dårlig luft kan gjøre deg trøtt og redusere reaksjonsevnen din.

Gjennom praktiske tester har VDI, den tyske foreningen for bil- og trafikkteknologi, funnet ut at det ikke hjelper med desinfiserende aerosoler som skal strømme gjennom klimaanlegget og «rense» systemet. Det har tvert imot nesten ingen effekt – til tross for hvor «vårfriskt» det enn lukter.

Les mer om: Derfor bør du rense varmepumpa i elbilen din.

Airco well

Bestill rens med airco well®

airco well®er en TÜV-sertifisert AC-rens til bilen din, som sprayes direkte inn på AC-fordamperen i klimaanlegget ditt. Dette gjøres med en høytrykkssprøyte, slik at alt av forurensing, bakterier og lukten som hører til, blir spylt av og fjernet. Slik bidrar den også til å opprettholde den gode luftkvaliteten og -strømmen i bilkupéen.

Rengjøring med airco well® må etterspørres som en tilleggstjeneste når du har bilen på verksted, og skal med andre ord utføres av en fagperson. Husk derfor å bestille AC-rens når bilen skal på neste service.